Makrosomia

Makrosomia płodu polega na tym, że glukoza oraz aminokwasy przenikając przez barierę łożyskową, przez co pobudzają przerost wysp trzustkowych płodu, co dalej w konsekwencji prowadzi u płodu do zwiększenia wydzielania działającej anabolicznie insuliny. Skutkiem tego jest nadmierne wykorzystanie substratów do budowy własnych tkanek, jak również duża masa urodzeniowa. Wielowodzie z kolei jest spowodowane nadmiarem moczu wydalanego przez płód. Wielowodzie to może prowadzić do przedwczesnego porodu. Leczenie cukrzycy ciężarnych polega na wprowadzeniu odpowiedniej diety, a w ostateczności na leczeniu insuliną. U potomstwa matek z cukrzycą mogą pojawić się liczne wady rozwojowe, takie jak na przykład: wady serca, wady nerek, wady układu nerwowego, wady przewodu pokarmowego oraz zaburzenia rozwojowe kończyn. Nierozpoznana cukrzyca ciężarnych niesie ze sobą zagrożenie wystąpieniem powikłań położniczych takich jak na przykład: wielowodzie, obrzęki, zakażenia dróg moczowych, odmiedniczkowe zapalenia nerek oraz zatrucie ciążowe. W przypadku, kiedy cukrzyca jest unormowana oraz dobrze prowadzona, to nie stanowi ona zagrożenia dla przebiegu ciąży, zdrowia matki czy zdrowia dziecka. W celu diagnostyki w czasie trwania ciąży przeprowadza się test, który polega na wypiciu przez ciężarną na czczo odpowiedniej ilości glukozy rozpuszczonej w wodzie. Test ten mierzy glikemię. W przypadku, kiedy wynik testu wyjdzie w zakresie poniżej 100 miligramów na decylitr, to mamy pewność, ze wynik jest prawidłowy, a dalszą diagnostykę przeprowadza się później pomiędzy dwudziestym czwartym a dwudziestym ósmym tygodniem ciąży.